Purjejaht Cassandra on laev ja meeskond, mis seilanud Läänemerel nüüd juba tubli 15 aastat. Laeva meeskond on natuke läbi aegade vahetunud ja ka alus ise on aastal 2016 ja ka 2022 aastal vahetunud, kuid ajalooline nimi jäi. See logiraamat saab alguse 2007 aasta maist kui tõime Cassandra nime kandva laeva Taanist, Bornholmi saarelt. Nimi meile sobis, sest sellel on ajalooline side Eesti ja Saaremaaga. . Teine Cassandra oli Beneteau First 34.7 . Alates 2022 seilab meredel kolmas laev, seekord X-35 aga nimi ikka sama.

30.6.22

GREIFI SIHTMÄRK 2022

 GREIFI SIHTMÄRK 2022

HMS Cassandra oli ikkagi briti sõjalaev. Vahepalaks natuke mereväe suunalt. 


Kaitseväe ülesanne on kaitsta riigi funktsioone, üheks selliseks on kaubanduskiku meresõiduvabaduse tagamine oma vastutusalas. Merelises keskkonnas võib kriisi olukorras valitseda mitmeid ootamatusi, millest kommertslaevnikele teada anda ning ka kaitsetegevuse taktikaliste plaanidega peab kursis olema. Seepärast on NATO mereväed otsustanud seda teha ühiselt koos.

 

Mereväe terminites on selle funktsiooni nimi NCAGS, Naval Coordination and Guidance for Shipping. Funktsioon toimib kaheosalisena, komponent juhtstaabis ning regionaalsed allüksused, kes vajalikke andmeid vahetult koguvad. Selleks on need üksused ühenduses laevnike ning kaptenitega, et meresõit jääks ohutuks ka kriisiolukorras. Allüksust kutsutakse DNE, Deployed NCAGS Element.

 

Saksa merevägi on otsustanud luua Läänemere äärde uue täisfunktsionaalse staabi, mis saaks vajadusel kiiresti kokku tulla ning Läänemere kriise lahendada. Selle staabi esimene harjutus kandis nime GRIFFIN MARKER, “greifi sihtmärk”. Greif viitab staabi asukohalinna Rostocki vapiloomale ning tema kaitsetegevusele.

 

Hea avalik materjal koos numbritega on ka DEUMARFOR oma lehel:

https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5218404/a6a5ad4353a45a725ab32fc14c1a1b93/broschuere-deu-marfor-eng-data.pdf

 

Staabi harjutus tähendab seda, et kõik kes seal peaksid kriisi ajal koos töötama, saavad kokku ja proovivad, kuidas välja tuleb ning kas töövahendid vajaksid täiendamist. Sellise harjutuse uhke liige on ka Läänemere äärne Eesti Vabariik, keda esindab Eesti Merevägi.

 

Minu roll ongi kaubanduslikku meresõitu puudutavate nüansside märkamine staabitöös ning nendest laevnikele teada andmine. Vahel ka sadamatelt ja laevaomanikelt kohapeal nähtu üle täpsustamine ning kaitselaevastikule edastamine.

 

Sellise tsiviil-militaar koostöö ja vahendaja roll sobib reservväelasele hästi, sest suur osa spetsiifikast puudutab avalikku kommertsmeresõitu, millega saab igal ajal end kursis hoida ja individuaalselt arendada. Kui huvi on ja Mereväe spetsiifikast ka arusaam olemas, saab meremees end täisväärtusliku kodanikuna tunda!


vanemleitnant Alo Tamm

  28.6.22

Meie eelmine jaht Firs 34,7 aastatel 2016-2022

 

First 34.7 toodeti aastatel 2006 kuni 2009 ja USA turul kandis sama mudel tähist First 10R. Meie laev on valmistatud järjekorranumbriga 152 ja ehitatud 2008.a. Alates 2010 sai edasiarendatud mudel nimeks First 35. Kogupikkus: 34,75 jalga ehk 9,98 m. Pikkus veeliinil LVL: 8,7 m Laius: 3,8 m. Mastitopi kõrgus 14,2 m. Veeväljasurve 4,9 tonni.